LiveWire PRIVACYVERKLARING

Laatst herzien: 25 maart 2022

INLEIDING

Welkom op LiveWire.com (“Website”). LiveWire EV, LLC (“LiveWire,” “we,” “ons,” of “wij”) zijn eigenaar en beheerder van deze Website. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken en vrijgeven en identificeert uw opties en rechten met betrekking tot hetzelfde. We raden u aan om de privacyverklaring elke keer dat u onze website bezoekt of gebruikt te lezen. LiveWire is een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonsgegevens.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

"Persoonlijke gegevens" is persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt of informatie die we automatisch verzamelen wanneer u onze Website bezoekt. Persoonlijke gegevens omvatten informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en andere informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren.

BRONNEN VAN INFORMATIE

We kunnen persoonsgegevens van u ontvangen op een of meer van de volgende manieren:

 • Als u onze Website bezoekt en gebruikt. We ontvangen uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, een webformulier indient en/of wanneer u onze Website gebruikt of opent.
 • Social media platforms. Als u via Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of een andere vergelijkbare sociale-mediadienst (“Social Media Platform”) naar onze Website wordt geleid, hebben we mogelijk toegang tot de profielinformatie die is gekoppeld aan uw Social Media Platform-account. We hebben mogelijk ook toegang tot informatie in cookies die zijn geplaatst op het apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot en gebruik van het toepasselijke sociale mediaplatform. "Cookies" zijn stukjes informatie die alleen uit tekst bestaan en die een website naar de harde schijf van een persoon of andere apparatuur voor het browsen van websites overbrengt voor archiveringsdoeleinden. Cookies stellen websites ook in staat om belangrijke informatie te onthouden die uw gebruik van die site makkelijker maakt.
 • IP Adres. We verzamelen ook uw IP-adres wanneer u onze Website bezoekt of bezoekt. We kunnen uw IP-adres gebruiken om te bepalen of bepaalde verzoeken frauduleus zijn of om uw identiteit te verifiëren, en we kunnen automatisch uw IP-adres verwijzen naar uw domeinnaam. Bij toegang tot onze website vanuit uw persoonlijke netwerk, worden uw IP-adres en eventuele bijbehorende domeinnaam behandeld als persoonlijke gegevens.
 • Andere bronnen. We kunnen ook informatie over u verzamelen of ontvangen van andere bronnen, waaronder serviceproviders, partners en openbaar beschikbare informatiebronnen.
COOKIES, TRACKING TECHNOLOGIEN EN GEDRAGSADVERTENTIES
 • Cookies en tracking technologiëen. Wij en onze en serviceproviders gebruiken cookies of andere trackingtechnologieën als pixeltags en webbakens. Deze worden gebruikt om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan, trends te analyseren, onze Website te beheren en te onderhouden, de gebruikersinteractie met onze Website te monitoren en om demografische informatie over Websitebezoeken te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds toegang krijgen tot onze website en deze gebruiken, maar uw mogelijkheid om sommige functies te gebruiken kan aanzienlijk beperkt zijn. Deze technologieën helpen ons het gedrag van gebruikers beter te begrijpen en helpen bij het faciliteren en meten van de effectiviteit van advertenties en zoekopdrachten op internet. Bekijk ons Cookie beleid voor meer info over hoe wij cookies gebruiken, en uw opties.
 • Gedragsadvertenties. We kunnen deelnemen aan gedragsadvertenties van derden. Dit betekent dat een derde partij technologie kan gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat andere partijen advertenties kunnen aanbieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses. Als u niet wilt dat derden uw persoonlijke gegevens op deze manier verzamelen en gebruiken, kunt u zich afmelden bij de European Digital Advertising Alliance.
 • Google Analytics. Wij of onze subverwerkers kunnen Google Analytics gebruiken voor analysediensten. Deze analysediensten kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om LiveWire te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze website door websitebezoekers. This information is generally used for purposes such as evaluating your use of the Website, compiling statistic reports about Website activity and providing other services relating to Website activity and other Internet usage. U kunt zich afmelden voor cookies van Google Analytics op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout of door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden.
HOE WE DE GEGEVENS GEBRUIKEN DIE WE VERZAMELEN EN DE RECHTSGROND VOOR ONS GEBRUIK
 • Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken. We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:
  • om u promotionele informatie te verstrekken over onze elektrische motorfietsen, accessoires en andere informatie die u mogelijk interessant vindt;
  • om onze Website te verbeteren;
  • om met u te communiceren, te reageren op uw opmerkingen en vragen, u kennisgevingen en/of advertenties te sturen;
  • om fraude te voorkomen en/of op te sporen om de veiligheid van onze Website te beschermen;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder mogelijk medewerking aan wetshandhaving en/of gerechtelijke bevelen; en
  • om enige andere actie uit te voeren die door LiveWire noodzakelijk wordt geacht om misbruik van onze website te voorkomen en om de veiligheid en integriteit van onze website te waarborgen.
 • Juridische basis. Onze verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgrond:
  • de verwerking is noodzakelijk voor ons om u de door u gevraagde producten en diensten te leveren of om op uw vragen te reageren;
  • we hebben een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.
  • wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. We hebben met name een gerechtvaardigd belang in de volgende gevallen:
   • om de veiligheid en beveiliging van onze Service te analyseren en te verbeteren, onder meer door het implementeren en verbeteren van beveiligingsmaatregelen en waarborgen en bescherming tegen fraude, spam en ander misbruik;
   • om onze Website te onderhouden en te verbeteren; en
   • om onze Website te beheren en u te voorzien van informatie en communicatie over onze producten en diensten die zijn afgestemd op en in overeenstemming met uw persoonlijke voorkeuren.

U heeft ingestemd met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u toestemming geeft, kunt u op elk moment van gedachten veranderen en uw toestemming intrekken.

HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt delen:

 • Met Service Providers. We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals verwerkers en serviceproviders die helpen bij het ondersteunen van onze bedrijfsvoering (“Service Providers”).
 • Met dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint ventures of een ander gelieerd bedrijf om te helpen bij het nakomen van verplichtingen en/of om u aanvullende informatie over producten en diensten te verstrekken.
 • Voor naleving van wetten en voor andere legitieme zakelijke doeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen wanneer: (i) we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of wettelijk vereist is; (ii) nodig zijn om legitieme zakelijke doeleinden te verwezenlijken die verband houden met bedrijfsherstructureringen, wijziging van zeggenschap, fusie of overname; (iii) om de integriteit van onze Website te beschermen; en/of (iv) om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen.
INTERNATIONALE OVERDRACHT

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt via de Website, worden verwerkt in de Verenigde Staten. De wetgeving inzake gegevensbescherming in de Verenigde Staten verschilt waarschijnlijk van die in uw eigen land. Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, erkent u dat uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als we persoonlijke gegevens overdragen vanuit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk of als onderdeel van een verdere overdracht naar een van onze Service Providers, zullen we de persoonlijke gegevens overdragen aan partijen die passende waarborgen bieden voor uw persoonlijke gegevens met behulp van een goedgekeurde en geldig mechanisme voor de overdracht van persoonsgegevens, zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of de internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht van het Verenigd Koninkrijk. Als u meer informatie wilt over hoe we persoonlijke gegevens overdragen, kunt u contact met ons opnemen via de informatie aan het einde van deze privacyverklaring.

GEGEVENSONDERWERPRECHTEN

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • het recht om van ons te eisen dat we uw persoonsgegevens corrigeren;
 • het recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw toestemming op elk moment niet te geven of in te trekken;
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten;
 • het recht om uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde over te dragen; en
 • het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de informatie in de sectie Contact opnemen hieronder. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

VEILIGHEID VAN GEGEVENS

Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom, hoewel we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. We gebruiken (en eisen dat onze serviceproviders deze handhaven) algemeen aanvaarde normen van organisatorische, administratieve, fysieke, procedurele en technologische maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen oneigenlijk verlies of misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging tijdens de verwerking. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of postadres dat is opgegeven in de sectie Contact met ons opnemen hieronder.

E-MAILCOMMUNICATIE

Door ons uw e-mailadres te verstrekken, stemt u ermee in e-mails van ons te ontvangen. Dergelijke e-mails kunnen marketing-, promotionele en gerelateerde communicatie van derden bevatten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails door u af te melden via de link in de toepasselijke e-mailcommunicatie.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze website is bedoeld voor volwassenen die meerderjarig zijn in hun rechtsgebied. We verzamelen niet bewust informatie van personen jonger dan 13 jaar. Indien u jonger bent dan 13 jaar, gelieve ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken. In het geval dat we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we dergelijke informatie hebben verzameld, neem dan contact met ons op via: dataprivacy@livewire.com.

HOE WE GEGEVENS BESCHERMEN

We nemen de veiligheid en privacy van de persoonlijke gegevens die we verzamelen op grond van deze privacyverklaring zeer serieus. Dienovereenkomstig zullen we redelijke en passende veiligheidsmaatregelen implementeren om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de informatie, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de omvang en gevoeligheid van de persoonsgegevens; het potentiële risico van schade door ongeoorloofde toegang tot, gebruik van of openbaarmaking van persoonsgegevens; de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken; en toepasselijke wettelijke vereisten. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we aan het einde van de bewaarperiode uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen of passende anonimiseringsmaatregelen nemen.

WIJZIGINGEN

Van tijd tot tijd kunnen we onze Privacyverklaring wijzigen. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, wordt er een nieuwe versie van de Privacyverklaring op de Website geplaatst We zullen ook de datum 'Laatst herzien' bovenaan de Privacyverklaring bijwerken. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring, stemt u ermee in om onze Website niet meer te gebruiken. Als u onze website blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen of klachten heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprivacy@livewire.com of met LiveWire Netherlands BV, Laan van Vredenoord 33, 2289 DA Rijswijk, Netherlands.